Integracja Sensoryczna

Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka

Aurin

Integracja sensoryczna

GRAFOMOTORYKA

Opóźnienia związane z umiejętnością pisania są główną przyczyną dziecinnych szkolnych stresów i kompleksów. Mało wrażliwi, przemęczeni nauczyciele zwykle nie zauważają na czas problemów grafomotorycznych u swoich wychowanków. Dzieci stawiające drżące, słabe kreski, czy te łamiące kredki i drące papier zbyt mocnym dociskiem, męczliwe i nieskoordynowane wzrokowo-ruchowo (mające np. kłopot z „przerysowywaniem”, kopiowaniem) są traktowane jak winowajcy i, nierzadko, karane. Rodzice i opiekunowie, także często nieświadomi przyczyn kłopotów, kładą je na karb lenistwa i niechęci do nauki. Tymczasem za kłopotami tego typu ukrywają się zwykle zaburzenia z zakresu integracji sensorycznej - brak koordynacji wzrokowo-ruchowej, niewłaściwe napięcie mięśni, a także spaczona orientacja przestrzenna i niezrozumienie położenia własnego ciała.

Nasze grupowe zajęcia grafomotoryczne, czyli inaczej – terapia ręki, adresowana jest zarówno do dzieci całkiem zdrowych – w celu przygotowania ich do nauki pisania, jak i do tych zaburzonych w zakresie integracji sensorycznej – często stanowiąc uzupełnienie i precyzyjniejsze „wykończenie” zajęć SI. Poprawiają ogólną sprawność rąk i palców, korygują napięcie mięśni, i „orientują” przestrzennie. Uczą właściwego chwytu długopisu i innych przedmiotów, a także poprawiają koordynację wzrokowo-ruchową poprzez wykonywanie precyzyjnych czynności ze ścisłym skupieniem wzroku. Zajęcia w czteroosobowych grupach odbywają się w konwencji znakomitej zabawy - klocki, szycie, puzzle, majsterkowanie i ściśle dobrane ćwiczenia gimnastyczne.