Magdalena Nawarecka-Piątek

Terapeutka integracji sensorycznej, pedagog, prowadzi terapię z psami, dyrektorka AURIN

Absolwentka pedagogiki i studiów podyplomowych w zakresie terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Instruktorka terapii i edukacji z udziałem psów w Stowarzyszeniu Zwierzęta Ludziom, autorka programu szkoleń oraz wykładowca na krajowych i międzynarodowych kursach terapii z udziałem psów.

Terapię integracji sensorycznej prowadzi od 2009 roku, wzbogacając warsztat o nowe metody i wykorzystując wiedzę z innych dziedzin. Ma doświadczenie zarówno w pracy z dziećmi w normie rozwojowej, z niewielkimi zaburzeniami, jak i z dziećmi i osobami z niepełnosprawnościami oraz znacznymi zaburzeniami rozwojowymi.

Od 2014 aktywnie wspiera seniorów prowadząc programy terapii z udziałem psów skierowane do podopiecznych warszawskiego Centrum Alzheimera.

Prywatnie mama trójki dzieci.

"W swojej pracy wykorzystuję przede wszystkim pozytywne wzmocnienie zachowań dziecka, kładę nacisk na jego atuty, starając się jednocześnie pracować nad deficytami. Ogromnie ważne dla mnie jest samopoczucie moich dzieci, ich nastroje i możliwości, które zawsze są dla mnie drogowskazem do tworzenia programów terapeutycznych."

Magdalena Nawarecka-Piątek - Dyrektorka AURIN, terapeutka SI

Agata Bagdach

Terapeutka integracji sensorycznej, prowadzi terapię z kotem i psami

Pedagożka rewalidacyjna i edukatorka przedszkolna, terapeutka integracji sensorycznej, trenerka/coach, instruktorka pracy (terapii i edukacji) z udziałem zwierząt w Stowarzyszeniu Zwierzęta Ludziom. Od 2007 roku pracuje z dziećmi, poszerzając swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje. Ma bzika na punkcie samorozwoju oraz uwielbia pracować poprzez zabawę połączoną z wymaganiami, które zawsze dostosowuje do określonej osoby. Prywatnie partnerka dwóch kotów i dwóch psów; miłośniczka astanga jogi i czytania w każdej ilości.

Beata Lewandowska-Taut

Terapeutka integracji sensorycznej, pedagog

Terapeuta Integracji Sensorycznej I i II stopnia. Ukończyła studia magisterskie na wydziale pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie na kierunku Edukacja wczesnoszkolna zintegrowana z wychowaniem przedszkolnym i psychologią szkolną.

Ukończyła I i II stopień kursu terapii SI w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów SI, certyfikat PSTIS. Przeprowadza diagnozy rozwoju procesów SI i prowadzi indywidualną terapię integracji sensorycznej również w przedszkolu prywatnym oraz w szkole podstawowej.

Nauczyciel mianowany w przedszkolu państwowym.

Koordynatorka ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce przedszkolnej.

Ukończone kursy i szkolenia psychologiczno-pedagogiczne to między innymi:

 • „Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym” – ZNP Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych
 • „Kurs animatorów sztuki orgiami z elementami Edukacji przez Ruch” – Origami Pracownia Pedagogiczna Dorota Dziamska
 • „Psychologiczne aspekty rozwoju osobowości dziecka” – Niepubliczna Poradnia PP EDUKACJA
 • „Emisja i higiena głosu” – MAC Edukacja
 • „Przygotowanie do nauki czytania i pisania” – Wydawnictwo JUKA
 • „Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci – metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss” – FKK B. Kubiak

Barbara Michniewicz

Fizjoterapeutka, terapeutka integracji sensorycznej, terapeutka czaszkowo-krzyżowa

Członkini Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Doświadczona w pracy z dziećmi zarówno z niewielkimi deficytami, jak i z szerokim spektrum zaburzeń, min.: Zespołem Aspergera (ZA), autyzmem, Zespołem Downa, Mózgowym Porażeniem Dziecięcym (MPD), zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), zespołem deficytu uwagi (ADD). W swojej pracy łączy wiele metod, dopasowując je do indywidualnych potrzeb dziecka. Prowadzi także zajęcia w języku angielskim.

Karolina Labes

Dogoterapeutka, Instruktorka dogoterapii w Stowarzyszeniu Zwierzęta Ludziom.

Ukończyła studia podyplomowe na kierunku "Zarządzanie i opieka nad osobą starszą" zwieńczając je pracą dyplomową o "Aktywności ruchowej osób starszych jako profilaktyce chorób wieku senioralnego" w której nawiązuje do wpływu dogoterpii na sprawność ruchową seniorów.

w życiu zawsze towarzyszył jej pies i już jako mała dziewczynka doświadczyła niesamowitej więzi jaką jest przyjaźń z czworonogiem. Obecnie buduję więź z cudownym owczarkiem australijskim Enzo. Realizuje się również poprzez udzielanie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji. Ukończyła kurs opiekuna kolonii, aby wspierać na wyjazdach kolonijnych dzieci niepełnosprawne oraz młodzież znajdującą się w trudnych sytuacjach życiowych. Marzy, aby w dalszych krokach niesienia pomocy innym towarzyszył jej pies Enzo.

Enzo jest owczarkiem australijskim, certyfikowanym przez Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom psem terapeutycznym oraz psem poszukiwawczo-ratowniczym.

Dorota Sierakowska

Pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, choreograf, tancerka, terapeuta tańcem i ruchem

Założycielka Akademii Artystycznej ART DANCE, Ukończyła Państwową Szkołę Baletową w Warszawie. Studiowała choreografię w Petersburgu, doskonaliła metody pracy na warsztatach choreoterapii (warsztaty metodyczne I i II stopnia, Choreoterapia agresji-wytańczyć złość), arteterapii (Arteterapia w edukacji, Arte-terapia jako metoda pracy w grupie). Absolwentka Akademii Muzycznej (Pedagogika Baletu), absolwentka Studiów Podyplomowych (Wychowanie Fizyczne, Zdrowotne i Korektywa), absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć metodą choreoterapii (Terapia tańcem-choreoterapia) , uprawnienia terapeuty integracji sensorycznej - certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej (kurs I i II stopnia) oraz stopień Nauczyciela Dyplomowanego nadawany przez Kuratorium Oświaty.
Założycielka, kierownik i choreograf zespołu tańca klasycznego „Baletniczki” .

Malwina Wilczyńska

logopeda, andragog, terapeutka metody miofunkcjonalnej

Absolwentka logopedii i filologii polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka andragogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz absolwentka socjologii Collegium Civitas. Terapeuta metody miofunkcjonalnej wg. A. Kittel.

Logopeda specjalizujący się w zakresie kultury języka polskiego, retoryki, emisji i higieny głosu. W pracy zawodowej skupia się głownie na terapii logopedycznej dzieci z dyslalią i opóźnionym rozwojem mowy oraz osób dorosłych, w zakresie terapii wad wymowy i wystąpień publicznych. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe, które zdobywała pracując w placówkach oświatowych i poradniach pedagogiczno – psychologicznych, jak również za granicą. Odbywała staże m.in. w Szpitalu Czerniakowskim, Instytucie Głuchoniemych czy ośrodkach opiekuńczo – rehabilitacyjno – leczniczych. Obecnie prowadzi zajęcia ze studentami z zakresu dyslalii i metodyki logopedycznej w ramach współpracy z Wyższą Szkołą Nauk Społecznych Pedagogium oraz WSPiA w Warszawie. W pracy zawodowej jej zainteresowania skupiają się aktualnie wokół zagadnień terapii miofunkcjonalnej oraz skutecznej terapii seplenienia. Na co dzień prowadzi zajęcia indywidualne z dorosłymi z zakresu dykcji, emisji i higieny głosu, a także terapię osób dorosłych zmagających się z chorobami neurologicznymi. W zakresie pracy z dziećmi prowadzi indywidualną terapię logopedyczną metodą miofunkcjonalną, jak również zajmuje się terapią wad wymowy i opóźnionego rozwoju mowy.

"Ukończone wybrane kursy i szkolenia:

 • MFT 9 – 99 sTArs Miofunkcjonalna Terapia ze specjalną terapią artykulacji s/sz wg A. Kittel
 • Wspomaganie rozwoju mowy osób z autyzmem
 • Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne
 • Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy – część I i II
 • Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
 • Diagnoza i terapia ręki – szkolenie I i II stopnia
 • Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych

Michalina Piwoni

Psycholog, logopeda

Absolwentka psychologii i logopedii z audiologią na Uniwersytecie Łódzkim. Studentka studiów podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika.Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi w normie, niepełnosprawnymi intelektualnie i z całościowymi zaburzeniami rozwoju w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Zdobywała doświadczenie pracując i odbywając praktyki w licznych placówkach, tj. poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szpitalach, przedszkolach i szkołach. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje i rozwija umiejętności uczestnicząc w szkoleniach, kursach i konferencjach. Lubi podążać za dzieckiem, bazuje na wzmocnieniach pozytywnych, relacji opartej na wzajemnym szacunku i idei równości. Patrzy na małego pacjenta i jego trudności całościowo. Zafascynowana ideą Porozumienia bez Przemocy. Prowadzi zajęcia profilaktyczne i terapię wad wymowy dzieci i młodzieży. Stawia na ścisłą współpracę nie tylko z dzieckiem, ale również z jego rodzicami i innymi specjalistami.

Olga Wołosz

Fizjoterapeutka, terapeuta integracji sensorycznej, prowadzi terapię ręki

Ukończyła Wydział Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Jest certyfikowaną terapeutką Integracji Sensorycznej posiadającą kwalifikacje do diagnozowania oraz prowadzenia terapii SI. Zajmuje się również prowadzeniem ćwiczeń korekcyjnych dla dzieci z wadami postawy. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć z terapii ręki.