Co to są zajęcia SMART?

Zajęcia SMART to specjalistyczny program przeznaczony dla dzieci i młodzieży, które pragną wzmocnić swoją zdolność koncentracji i skupienia w codziennych zadaniach. Wyjątkowy charakter tych zajęć polega na połączeniu różnorodnych technik, które pomagają uczestnikom rozwijać umysł w holistyczny sposób.

Dlaczego SMART?

 • Skupienie – Kluczowy element rozwoju umiejętności uczenia się i przyswajania wiedzy, pomagający w eliminacji rozproszeń i poprawie efektywności nauki.
 • Motywacja – Siła napędowa, która pobudza dzieci do działania, uczestnictwa w ćwiczeniach i chęci osiągnięcia postawionych przed nimi celów.
 • Adaptacja – Zdolność do elastycznego dostosowywania się do nowych sytuacji, co jest niezbędne w dynamicznie zmieniającym się środowisku edukacyjnym.
 • Rytm – Utrzymanie rytmu jest ważne dla koordynacji, integracji sensorycznej i zrozumienia sekwencji, co przekłada się na lepsze przyswajanie materiału.
 • Trening – Regularne ćwiczenia i praktyka, które umożliwiają rozwijanie i doskonalenie umiejętności, kluczowych dla osiągnięcia sukcesu w edukacji.

Co wyróżnia nasze zajęcia?

 • Kreatywność w działaniu: Wyostrzenie umysłu sprzyja otwartości na nowe pomysły i innowacje.
 • Efektywność w nauce: Uczestnicy uczą się, jak przyswajać wiedzę szybciej i bardziej skutecznie.
 • Zaradność w codziennych zadaniach: Skupienie pomaga w selekcjonowaniu ważnych informacji i zadan, minimalizując rozpraszacze.
 • Pewność siebie i samoakceptacja: Udoskonalając zdolność koncentracji, uczestnicy rosną w siłę i pewność siebie.

Podstawą zajęć SMART są ćwiczenia z piłeczkami inspirowane metodą bel-A-vis-x, które angażują różne części mózgu, wspierając lepsze przetwarzanie informacji. Do tego dochodzą ćwiczenia relaksacyjne oraz specjalnie dobrany trening koncentracji, pozwalający na pełniejsze i świadome korzystanie z potencjału umysłowego.

Trudności, które adresujemy podczas zajęć SMART:

Dzieci uczestniczące w zajęciach SMART często napotykają na różnego rodzaju wyzwania w codziennym funkcjonowaniu. Zrozumienie ich potrzeb i trudności jest kluczem do skutecznej pracy, która przynosi wymierne korzyści. Poniżej przedstawiamy główne obszary trudności, które staramy się wspierać i korygować podczas naszych zajęć:

 • Problemy z koncentracją: Wielu uczestników boryka się z wyzwaniami związanymi z utrzymaniem uwagi przez dłuższy czas. Dlatego nasz program pomaga dzieciom w skupieniu się na zadaniach, eliminując rozpraszacze.
 • Nadmierna ruchliwość: Nadaktywność fizyczna może być wyzwaniem, zwłaszcza w środowisku szkolnym. Zajęcia SMART uczą dzieci kontrolowania swojego ciała i energii, pomagając im zrozumieć, kiedy i jak wykorzystać ją w sposób konstruktywny.
 • Słaba kontrola ciała: Niektóre dzieci mają trudności z koordynacją i kontrolą swoich ruchów, co może wpływać na ich pewność siebie i zdolność do interakcji z rówieśnikami. Nasz program pomaga w rozwijaniu świadomości ciała i umiejętności motorycznych.
 • Częste, mimowolne zmiany pozycji: Nieustanne przemieszczanie się lub zmiana pozycji może być wynikiem wewnętrznej niepokoju lub trudności w kontrolowaniu własnego ciała. Nasze ćwiczenia pomagają dzieciom zyskać większą kontrolę nad swoimi ruchami i zachowaniem.