terapia Vojty

Metoda Vojty – odruchowa lokomocja

Terapia ma na celu przywrócenie wrodzonych, zakodowanych genetycznie, wzorców ruchowych. Vojta odkrył, że każdy człowiek ma „zaprogramowany” właściwy model rozwoju ruchowego, który niekiedy jest zaburzony przez wady genetyczne, urazy lub trudności rozwojowe.

Terapeutyczne zastosowanie odruchowej lokomocji u pacjentów z uszkodzeniami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego i aparatu ruchu może spowodować przywrócenie dostępu do podstawowych wzorców ruchowych. W zależności od rodzaju uszkodzeń i wady terapia ma różną skutecznośc, jednak jest jak do tej pory jedną z najskuteczniejszych form wsparcia rehabilitacyjnego. Odruchowa lokomocja jest aktywowana odruchowo/refleksogennie. „Odruch” w tym kontekście nie określa rodzaju sterowania neuronalnego, lecz dotyczy zastosowanych bodźców pochodzących z zewnątrz oraz ich zdefiniowanych, dostępnych zawsze w taki sam, automatyczny sposób odpowiedzi ruchowych.

Rehabilitacja metodą Vojty skutecznie poprawia stan zdrowia przy następujących trudnościach:

 • nieprawidłowe napięcie mięśniowe u dzieci (zbyt duże lub zbyt małe napięcie mięśni)
 • skoliozy
 • wady postawy, wady kolan i stóp
 • asymetria ustawienia ciała
 • nieprawidłowości w chodzie
 • kręcz szyi, dysplazja stawu biodrowego
 • porażenie splotu barkowego
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • opóźnienie ruchowe
 • zespoły genetyczne (zespół Downa, Williamsa, inne)
 • stany po wylewie
 • problemy u dzieci z jedzeniem, spaniem, wypróżnianiem się

W trakcie terapii metodą Vojty terapeuta wykonuje w ściśle określony sposób nacisk w zdefiniowanych strefach ciała pacjenta leżącego w jednej z trzech pozycji: na brzuchu, na plecach lub na boku. Takie bodźce powodują u człowieka – niezależnie od jego wieku – automatyczne i mimowolne, to znaczy niezależne od motywacji pacjenta uruchomienie dwóch kompleksów motorycznych: odruchowego pełzania oraz odruchowego obrotu z leżenia na plecach i na boku. Odruchowe pełzanie prowadzi do swoistego ruchu pełzania, natomiast odruchowy obrót rozpoczyna się w leżeniu na plecach i przez leżenie na boku prowadzi do tzw. czworakowania.

rehabilitacja metodą Vojty

Cennik zajęć

terapia metodą Vojty
(30 min)

140