Integracja Sensoryczna

Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka

Aurin

Integracja sensoryczna

mgr Agata Bagdach

Terapeutka integracji sensorycznej, Terapeutka TUS

Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji sensorycznej

Pedagożka rewalidacyjne i edukatorka przedszkolna, terapeutka integracji sensorycznej, trenerka/coach, instruktorka pracy (terapii i edukacji) z udziałem zwierząt w Stowarzyszeniu Zwierzęta Ludziom. Od 2007 roku pracuje z dziećmi, poszerzając swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje. Ma bzika na punkcie samorozwoju oraz uwielbia pracować poprzez zabawę połączoną z wymaganiami, które zawsze dostosowuje do określonej osoby. Prywatnie partnerka dwóch kotów i dwóch psów; miłośniczka astanga jogi i czytania w każdej ilości.


mgr Magdalena Nawarecka

Pedagog, terapeutka pedagogiczna, terapeutka Integracji Sensorycznej

Uniwersytet Warszawski

Kolegium Nauczycielskie Unowersytetu Warszawskiego

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji sensorycznej

Pedagog, terapeutka integracji sensorycznej. Absolwentka pedagogiki i studiów podyplomowych w zakresie terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Instruktorka terapii i edukacji z udziałem psów w Stowarzyszeniu Zwierzęta Ludziom, autorka programu szkoleń oraz wykładowca na krajowych i międzynarodowych kursach terapii z udziałem psów.

W swojej pracy wykorzystuję przede wszystkim pozytywne wzmocnienie zachowań dziecka, kładę nacisk na jego atuty, starając się jednocześnie pracować nad deficytami. Ogromnie ważne dla mnie jest samopoczucie moich dzieci, ich nastroje i możliwości, które zawsze są dla mnie drogowskazem do tworzenia programów terapeutycznych.


mgr Barbara Michniewicz

Terapeutka Integracji Sensorycznej, Fizjoterapeutka, Terapeutka Czaszkowo – Krzyżowa, Instruktorka Masażu Shantala

Studium Medyczne w Warszawie

Wyższa Szkoła Mazowiecka

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji sensorycznej

Członkini Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.
Doświadczona w pracy z dziećmi zarówno z niewielkimi deficytami, jak i z szerokim spektrum zaburzeń, min.: Zespołem Aspergera (ZA), autyzmem, Zespołem Downa, Mózgowym Porażeniem Dziecięcym (MPD), zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), zespołem deficytu uwagi (ADD). W swojej pracy łączy wiele metod, dopasowując je do indywidualnych potrzeb dziecka. Prowadzi także zajęcia w języku angielskim.

mgr Malwina Dagmara Wilczyńska

Logopeda, Terapeutka metody miofunkcjonalnej.

Uniwersytet Warszawski

Akademia Pedagogiki Specjalnej

Collegium Civitas

Specjalista w zakresie kultury języka polskiego, retoryki, emisji i higieny głosu. W pracy zawodowej skupia się głownie na terapii logopedycznej dzieci oraz osób dorosłych (terapia wad wymowy, wystąpienia publiczne, mediacje głosu, terapia afazji u osób po udarach). Doświadczenie zdobywała odbywając liczne praktyki w szkołach, poradniach pedagogiczno – psychologicznych, szpitalachoraz poradniach specjalistycznych. Odbyła staż m.in. w Szpitalu Czerniakowskim, Instytucie Głuchoniemych czy ośrodkach opiekuńczo – rehabilitacyjno – leczniczych.
Ma kilkuletnie doświadczenie w pracy jako logopeda. Prowadzi zajęcia w zakresie dykcji, retoryki, emisji i higieny głosu, terapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży, a także terapię osób dorosłych zmagających się z chorobami neurologicznymi. Aktualnie współpracuje również z Ambasadą Polską w Bukareszcie, gdzie prowadzi terapię logopedyczną dzieci z polskich rodzin, mieszkających na stałe w Rumunii..