Integracja Sensoryczna

Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka

Aurin

Integracja sensoryczna

Równy start - wsparie w integracji sensorycznej

Od września 2017 ruszamy z autorskim projektem który realizujemy wraz ze Stowarzyszeniem Zwierzęta Ludziom! Celem programu jest wsparcie dzieci mieszkających na Pradze Południe i Północ w Warszawie i zapewnienie im dostępu do terapii niwelujących trudności mogące utrudnić im start w szkole. Pierwszy etap projektu, realizowany od września do 5 listopada 2017 obejmuje spotkania w przedszkolach, w ramach których nasi terapeuci:

Jak wyglądają badania przesiewowe?

Odbywają się podczas zajęć przedszkolnych, w terminie uzgodnionym z placówką. Na zajęciach obecny jest terapeuta lub terapeutka z AURIN, która obserwuje dzieci podczas zabawy swobodnej i zaplanowanych aktywności oraz prowadzi wywiady z nauczycielami. Na tej podstawie daje informację zwrotną, które dzieci powinny przejść pogłębioną diagnozę integracji sensorycznej. Każde spotkanie trwa ok 1,5h.

Jak to działa?

Terapeuci podczas wizyty w przedszkolu i obserwacji zajęć przedszkolnych mogą wskazać dzieci, które są w ryzyku zaburzeń integracji sensorycznej. Następnie przekazują opinię do przedszkola i rodziców – to od opiekunów dziecka zależy podjęcie dalszych kroków.

Kto może wziąć udział?

Wszystkie przedszkola (prywatne i państwowe) z terenu Pragi Południe i Północ w Warszawie. Wyjątkowo przyjmowane są także placówki z innych dzielnic (jeśli będą miejsca). Wystarczy wysłać do nas formularz zgłoszeniowy - liczba miejsc ograniczona!
Pobierz zgłoszenie .doc
Pobierz zgłoszenie .odt

Jakie są zasady udziału placówki w programie?

Udział w programie jest bezpłatny. Placówki które się do nas zgłoszą i pozytywnie przejdą weryfikację, będą mogły wziąć udział w badaniach przesiewowych. Badania realizujemy w pakiecie z wizytą na zebraniu dla rodziców – wierzymy, że skuteczne wsparcie dziecka i terapia nie może mieć miejsca bez wsparcia rodziców – dlatego zależy nam na dobrym kontakcie z nimi i ich aktywnym udziale w całym procesie.

Korzyści:

Koordynatorka projektu: Magdalena Nawarecka-Piątek, tel. 606 489 555
Kontakt w sprawie zapisów: Maria Majchrzak (recepcja), tel 570 595 255